O firmie

Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej „ECOKOM” Spółka z o. o. w Luboszycach funkcjonuje od 1989 roku. Aktualnie dominującą sferą działania Spółki są roboty budowlane z zakresu robót inżynierii komunalnej i ochrony środowiska realizowane głównie w rejonie województwa opolskiego. Zlecenia swoje Spółka pozyskuje w wyniku wygranych przetargów na roboty publiczne ogłaszane przez samorządy oraz w formie zleceń przez osoby fizyczne lub firmy prywatne. Firma zalicza się do kategorii mikroprzedsiębiorstw, dysponując środkami trwałymi w postaci własnego sprzętu budowlanego oraz maszynami i pojazdami, pozwalającymi samodzielnie wykonywać roboty – jako generalny wykonawca lub kwalifikowany podwykonawca.

Historia

Jednak początki były znacznie skromniejsze i na dzisiejszą pozycję pracowano 30 lat. W początkowym okresie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej „ECOKOM” Sp. z o. o. prowadziło skromną działalność polegającą na wykonywaniu projektów budowlanych, prowadzeniu i nadzorowaniu prac budowlanych przy realizacji zleconych inwestycji. W kolejnych latach zwiększała się liczba osób zatrudnionych i wzrastała wartość sprzedaży . W roku 2004 Spółka uzyskała uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łubniany. Przez kilka lat prowadzone były równolegle dwa rodzaje działalności – roboty z zakresu wykonawstwa robót inżynieryjnych oraz zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Jednak z czasem okazywało się, iż prowadzenie tych dwóch rodzajów działalności jest coraz trudniejsze, a czasami wręcz niemożliwe. Rozwiązano ten problem poprzez wydzielenie z Przedsiębiorstwa „ECOKOM” Sp. z o. o. działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łubniany i utworzenie nowego przedsiębiorstwa Łubniańskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o., które funkcjonuje jako odrębny podmiot od 1 lipca 2007 roku. 

W ciągu 30 lat swojej działalności  realizowano inwestycje z zakresu inżynierii komunalnej na terenie gmin Opole, Łubniany, Izbicko, Popielów, Cisek, Rudniki, Domaszowice, Lasowice Wielkie, Tarnów Opolski, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki.

Działalność społeczna

Oprócz prowadzenia działalności gospodarczej Spółka angażuje się w wiele działań prospołecznych, w szczególności na rzecz lokalnej społeczności i regionu opolskiego, wspomagając m.in.  przedsięwzięcia takich instytucji jak: 

 • Stowarzyszenie Wspierania Polaków na Litwie „WILIA” w Opolu – pomoc studentom z Litwy pochodzenia polskiego studiującym na Uniwersytecie Opolskim
 • Diecezjalna Fundacja Obrony Życia w Opolu (Dom Matki i Dziecka w Opolu – Grudzicach)
 • Łubniański Ośrodek Kultury w Łubnianach, z którym współpracujemy od wielu lat przy organizacji wszelkich jego inicjatyw, ze szczególnym uwzględnieniem  konkursu „Ze Śląskiem Na Ty” i „W Tonacji Śląska”
 • Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Kulturalnych w Gminie Łubniany „Animator” 
 • Rady Sołeckie Gminy Łubniany, z którymi od lat organizujemy lokalne uroczystości
 • Szkoła Podstawowa w Luboszycach i Gimnazjum w Biadaczu, które wspieramy od wielu lat. Dodatkowo od roku 2010 spółka ufundowała stypendium (przyznawane cyklicznie co semestr) dla najlepszego ucznia Szkoły Podstawowej w Luboszycach
 • Przedszkole Publiczne nr 20 w Opolu, przy akcji „Nasz Zielony Ogród”
 • Klub piłkarski LZS Luboszyce
 • Szkółka piłkarska dla dzieci i młodzieży SOCCER COLLEG´E działającej na terenie gminy Łubniany

Nagrody i wyróżnienia

 Firma otrzymała za te działania liczne podziękowania i wyróżnienia:

 • Srebrny Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii Firma Społecznie Odpowiedzialna nadany przez Opolską Izbę Gospodarczą w 2011 roku
 • Animatora Roku w kategorii „Mecenas” nadany przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Kulturalnych w Gminie Łubniany  „ANIMATOR” – w 2014 roku
 • Laur Echa Gmin Opolskich 
 • Podziękowania Wójta Gminy Łubniany z okazji 20-lecia Firmy
 • Podziękowania w 2014 roku Ministra Gospodarki za aktywne propagowanie idei i ducha przedsiębiorczości w środowisku lokalnym oraz zaangażowanie i wkład w rozwój polskiej gospodarki z okazji 25-lecia jej transformacji 
 • Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii Polskie Przedsiębiorstwo w 2014 roku
 • Nagrodę Marszałka Województwa Opolskiego „Opolska Marka” w kategorii Przedsiębiorca Roku w 2018 roku otrzymał Prezes Spółki
 • Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji w 2018 roku otrzymał Prezes Spółki