ECOKOM

ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZADAŃ ZREALIZOWANYCH PRZEZ P.I.K. „ECOKOM” Sp. z o. o.

Inwestorzy ZleceniodawcyElementy wykonanych robót w latach                1989 – 2019IlościWartość wykonanych robót

Gmina Łubniany

Gmina Dąbrowa

Gmina Dobrzeń Wielki

Gmina Popielów

Opole

Gmina Izbicko

Gmina Cisek

Gmina Rudniki

Gmina Domaszowice

Gmina Lasowice Wielkie

Gmina Ozimek

Gmina
Praszka

Gmina Tarnów Opolski

Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa i grawitacyjna

53 442 883,68 zł

sieć kanalizacji san. ciśn. ø50-ø180 PE146 720 m
przyłącza kan. ciśn. ø40-ø50 PE91 100 m
pompownie przydomowe ścieków ø1000 bet.850 szt.
pompownie przydomowe ścieków ø800 PEHD3322 szt.
sieć kanalizacji san. grawit. ø160-ø200 PVC1 230 m
przyłącza kan. san. grawitacyjnej ø160 PCV3 250 m
tłocznia ścieków ø2600 PEHD1 szt.
sieciowa przepompownia ścieków ø1200/15007 szt.
studnia rozprężna ø100/12003 szt.
studnia pomiarowa ø15002 szt.
studnia odwadniająca/odpowietrz. ø120012 szt.
stacja sprężarkowa1 szt.
Wodociąg
sieć wodociągowa ø50-ø110 PE10 080 m
przyłącze wodociągowe ø32 PE280 m
studzienka wodomierzowa1 szt.
Kanalizacja deszczowa
kanał deszczowy ø250-ø400 bet.1 100 m
studnia ø1200 bet.4 szt.
przykanaliki ø160200 m
wpusty uliczne ø50021 szt.

ECOKOM

REFERENCJE

ECOKOM

ZESTAWIENIE WYKONANYCH ROBÓT

L.p Nazwa zadania Termin realizacji zadania Zakres rzeczowy zadania Wartość zadania(zł brutto)
1 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kępa, gm. Łubniany – etap I 08-11.2001 r. – rurociąg tłoczny ø63 – ø160 PE, L = 883 m – przyłącza ciśn. ø40 – ø50 PE, L = 1074 m – pompownie przydomowe ø1000 bet. – 35 szt. 491 368,00
2 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kępa, gm. Łubniany – etap II 24.03.2003 r. – 14.08.2003 r. – rurociąg tłoczny ø63 – ø110 PE, L = 1813 m – przyłącza ciśn. ø40 – ø50 PE, L = 1098 m – pompownie przydomowe ø1000 bet. – 50 szt. – przyłącza grawitacyjne ø160 PCV – 347 m 511 117,00
3 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Jełowa, gm. Łubniany – etap I 15.06.2004 r. – 19.11.2004 r. – sieć tranzytowa ø125 PE, L = 5046 m – przyłącza ciśn. ø40 – ø50 PE, L = 143 m – pompownie przydomowe ø1000 bet. – 5 szt. – pompownia sieciowa ø1500 – 1 szt. – przyłącze wodociągowe ø32 PE – 198 m 722 976,10
4 Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m. Stare Siołkowice i Popielów, gm. Popielów 17.05.2004 r. – 26.10.2005 r. – pompownie przydomowe ø1000 bet. – 682 szt. 2 274 924,48
5 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Jełowa, gm. Łubniany – etap II 12.10.2005 r. – 30.04.2006 r. – rurociąg tłoczny ø63 – ø160 PE, L = 2915 m – przyłącza ciśn. ø50 PE, L = 2100 m – przyłącza grawitacyjne ø160 PCV – 750 m – pompownie przydomowe ø1000 bet. – 75 szt. – pompownia sieciowa ø1200 bet. – 1 szt. 857 069,63
6 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kępa, gm. Łubniany – etap ISPA 15.04.2006 r. – 22.02.2007 r. – rurociąg tłoczny ø63 – ø110 PE, L = 5146,95 m – przyłącza ciśn. ø50 PE, L = 3688,28 m – pompownie przydomowe ø800 PE – 190 szt. 1 730 219,99
7 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Luboszyce, gm. Łubniany – etap ISPA 15.05.2006 r. – 28.02.2007 r. – rurociąg tłoczny ø50 – ø160 PE, L = 6300 m – przyłącza ciśn. ø40 – ø50 PE, L = 6300 m – pompownie przydomowe ø800 PE – 253 szt. 3 500 000,00
8 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Biadacz, gm. Łubniany – etap ISPA 10.04.2006 r. – 02.10.2007 r. – rurociąg tłoczny ø63 – ø110 PE, L = 5282,31 m – przyłącza ciśn. ø50 PE, L = 4053,76 m – pompownie przydomowe ø800 PE – 183 szt. 1 341 626,05
9 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Jełowa, gm. 24.05.2007 r. – 15.11.2007r – rurociąg tłoczny ø63 – ø160 PE, L = 1412 m – przyłącza ciśn. ø40 – ø50 PE, L = 119 m 307 935,07
10 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Jełowa, gm. Łubniany – etap IV – wykonanie przyłączy w rejonie ulic Oleska i Wolności 16.07.2007 r. – 12.12.2007r – przyłącza grawitacyjne ø160 PCV, L = 112 m – przyłącza ciśn. ø40 – ø50 PE, L = 630 m – pompownie przydomowe ø800 PE – 20 szt. 178 709,77
11 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Jełowa, gm. Łubniany – etap IV kontynuacja 07.07.2008 r. – 01.10.2008 r. – rurociąg tłoczny ø75 – ø125 PE, L = 1590,40 m – przyłącza ciśn. ø40 PE, L = 420 m – pompownie przydomowe ø800 PE – 22 szt. 465 085,61
12 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Luboszyce, gm. Łubniany – roboty dodatkowe 11.04.2008 r. – 23.05.2008 r. – rurociąg tłoczny ø63PE, L = 183 m – przyłącza ciśn. ø40 – ø50 PE, L = 388,50 m – pompownie przydomowe ø800 PE – 26 szt. 247 327,83
13 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Biadacz, gm. Łubniany 28.05.2008 r. – 30.07.2008 r. – rurociąg tłoczny ø63PE, L = 282,50 m – przyłącza ciśn. ø40 – ø50 PE, L = 328,50 m – pompownie przydomowe ø800 PE – 14 szt. 182 499,07
14 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kępa, gm. Łubniany – roboty dodatkowe 16.05.2008 r. – 08.08.2008 r. – rurociąg tłoczny ø75-ø90 PE, L = 445 m – przyłącza ciśn. ø40 – ø50 PE, L = 532,70 m – pompownie przydomowe ø800 PE – 34 szt. 323 913,28
15 Sieć wodociągowa – rozbudowa w m. Kolanowice i Masów, gm. Łubniany 2008 r. – sieć wodociągowa ø 110 PCV – 1450 m 70 217,95
16 Podniesienie standardu ul. Wyzwolenia w Izbicku poprzez budowę jej odwodnienia i wymianę nawierzchni przy równoczesnej budowie sieci wodociągowej oraz budowie wodociągowej sieci tranzytowej łączącej m. Siedlec i Poznowice, gm. Izbicko 08.04.2009 r – 31.12.2009 r. – roboty drogowe – nawierzchnia bitumiczna – 3962 m² – roboty drogowe – kostka brukowa – 1427 m² – rurociąg kanalizacji deszczowej ø315, ø250 – 505,5 m – przykanaliki ø160 – 129,5 m – studzienki ściekowe ø500 – 19 szt. – sieć wodociągowa ø50 – ø 110 PE – 4451 m 1 351 696,04
17 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Jełowa, gm. Łubniany –kontynuacja 15.04.2009 r. – 03.07.2009 r. – przyłącza ciśn. ø40 – ø50 PE, L = 1574 m – pompownie przydomowe ø800 PE – 56 szt. – pompownie przydomowe ø1200 bet. – 1 szt. 475 907,80
18 Budowa kanalizacji sanitarnej wysokociśnieniowej w m. Kolanowice i Masów, gm. Łubniany – etap I 18.08.2009 r. – 31.05.2010 r. – rurociąg tłoczny tranzyt. ø180 PE, L = 1346,82 m – rurociąg tłoczny ø90 – ø160 PE, L = 4294,11 m – przyłącza ciśn. ø40 – ø50 PE, L = 950 m – pompownie przydomowe ø800 PE – 35 szt. – pompownie sieciowa ø1500 PE – 1 szt. – studnia pomiarowa ø1500 – 1 szt. 847 319,87
19 Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m. Jełowa, ul. Kwiatowa, gm. Łubniany 18.01.2010 r. – 30.04.2010 r. – rurociąg tłoczny ø63PE, L = 280 m – przyłącza ciśn. ø50 PE, L = 145 m – pompownie przydomowe ø800 PE – 7 szt. 36 844,00
20 Budowa kanalizacji sanitarnej wysokociśnieniowej w m. Brynica gm. Łubniany 25.03.2010 r. – 04.05.2011 r. – sieć grawitacyjna ø 250 PCV, L = 702 m – rurociąg tłoczny ø50 – ø160 PE, L = 10305 m – przyłącza ciśn. ø50 PE, L = 4726 m – pompownie przydomowe ø800 PE – 154 szt. – studnia rozprężna ø 1000 PE– 1 szt. – studnia pomiarowa ø1500 bet. – 1 szt. – studnia odwadniająca ø1200 bet. – 2 szt. – stacja sprężarkowa – 1 szt. 2 724 394,15
21 Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej dla wsi Stare Siołkowice – etap IV, gm. Popielów 31.05.2010 r. – 31.08.2012 r. – rurociąg tłoczny ø63 – ø160 PE, L = 4546 m – przyłącza ciśn. ø40 – ø50 PE, L = 4018 m – pompownie przydomowe ø800 PE – 145 szt. 2 191 674,27
22 Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej dla wsi Nowe Siołkowice, gm. Popielów 31.05.2010 r. – 31.08.2012 r. – rurociąg tłoczny ø63 – ø110 PE, L = 4610 m – przyłącza ciśn. ø40 – ø50 PE, L = 4008 m – pompownie przydomowe ø800 PE – 152 szt. 2 287 597,05
23 Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobylicach, gm. Cisek 23.12.2010 r -22.12.2011 r – rurociąg tłoczny ø50 – ø90 PE, L = 3685 m – przyłącza ciśn. ø40 – ø50 PE, L = 3062 m – pompownie przydomowe ø800 PE – 143 szt. 2 421 392,51
24 Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobylicach, gm. Cisek (roboty dodatkowe) 22.11.2011 r. – 22.12.2011 r. – przyłącza ciśn. ø40, L = 452 m – pompownie przydomowe ø800 PE – 22 szt. 278 237,19
25 Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m. Masów i Łubniany, gm. Łubniany 10.10.2011 r. – 03.10.2012 r. – rurociąg tłoczny ø90 – ø160 PE, L = 4590,76 m – przyłącza ciśn. ø40 PE, L = 2321,95 m – pompownie przydomowe ø800 PE – 103 szt. – studnia rozprężna ø1000 – 1 szt. 1 541 349,90
26 Budowa i przebudowa sieci wodociągowej od wsi Zawada gm. Turawa do wsi Luboszyce, gm. Łubniany 20.04.2012 r. – 18.06.2012 r. – sieć wodociągowa ø160 PE – 2320,85 m Studzienka wodomierzowa ø1500 bet. – 1 szt. 386 068,71
27 Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m. Jełowa – etap V, gm. Łubniany 01.10.2012 r. – 06.08.2013 r. – rurociąg tłoczny ø50 – ø90 PE, L = 10132,17 m – przyłącza ciśn. ø40 – ø50 PE, L = 5078,83 m – pompownie przydomowe ø800 PE – 215 szt. 2 512 810,05
28 Budowa tranzytu kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Karłowice-Popielów z siecią kanalizacji ciśnieniowej we wsi Stare Kolnie – etap I, gm. Popielów 16.01.2013 r. – 31.10.2014 r. – rurociąg tłoczny ø63 – ø140 PE, L = 10175 m – przyłącza ciśn. ø40 PE, L = 4973,40 m – pompownie przydomowe ø800 PE –110 szt. – pompownie przydomowe ø1200 PE – 1 szt. – pompownie sieciowe ø1500 PE – 2 szt. 2 813 415,96
29 Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Dalachów, gm. Rudniki 08.03.2013 r. – 30.09.2014 r. – rurociąg tłoczny ø40 – ø125 PE, L = 6968,50 m – przyłącza ciśn. ø40 – ø50 PE, L = 5601,80 m – przepięcia grawitacyjne ø160 PCV, L = 1265,40 m – pompownie przydomowe ø800 PE – 238 szt. – pompownie przydomowe ø1200 PE – 2 szt. – osadnik ø1200 bet. – 2 szt. 2 874 764,24
30 Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m. Łubniany – etap II, gm. Łubniany 04.12.2013 r. – 04.12.2014 r. – rurociąg tłoczny ø50 – ø90 PE, L = 7159 m – przyłącza ciśn. ø40 PE, L = 5499 m – pompownie przydomowe ø800 PE – 228 szt. 2 322 771,72
31 Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m. Masów i Kolanowice – etap II 08.08.2014 r. – 29.05.2015 r. – rurociąg tłoczny tranzyt. ø110 PE, L = 527,2 m – rurociąg tłoczny ø50 – ø90 PE, L = 5194 m – przyłącza ciśn. ø40 – ø50 PE, L = 5128,10 m – pompownie przydomowe ø800 PE – 115 szt. 1 953 459,73
32 Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m. Łubniany – etap III, gm. 01.06.2015 r. – 02.12.2015 r. – rurociąg tłoczny ø50 – ø90 PE, L = 6296,6 m – przyłącza ciśn. ø40 PE, L = 3614,8 m – pompownie przydomowe ø800 PE – 122 szt. 1 298 852,94
33 Budowa sieci wodociągowej na ul. Fiołków w m. Luboszyce, gm. Łubniany 30.09.2015 r. – 30.10.2015 r. – sieć wodociągowa ø90 PCV, L = 115 m 15 473,40
34 Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej – odcinka w ul. Słowackiego w m. Kępa, gm. Łubniany 30.10.2015 r. – 18.12.2015 r. – rurociąg tłoczny ø63 PE, L = 348,40 m – przyłącza ciśn. ø40 PE, L = 17,50 m – pompownie przydomowe ø800 PE – 4 szt. 71 419,95
35 Zmiana lokalizacji przepompowni ścieków sanitarnych z m. Masów do m. Kolanowice wraz z przebudową układu rurociągów tłocznych, gm. Łubniany 31.10.2015 r. – 18.12.2015 r. – rurociąg tłoczny ø160-200 PE, L = 124,20 m – rurociąg grawitacyjny ø200 PCV – 2,3 m – studnia rozprężna ø1200 – 1 szt. – pompownia sieciowa ø1500 – 1 szt. 99 439,35
36 Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m. Łubniany – etap III, gm. 14.12.2015 r. – 28.12.2015 r. – przyłącza ciśn. ø40 PE, L = 306,30 m – pompownie przydomowe ø800 PE – 13 szt. 91 910,52
37 Rozbudowa sieci wodociągowej wzdłuż odcinka ul. Starodworcowej w m. Jełowa, gm. Łubniany 01.06.2016 r. – 14.07.2016 r. – sieć wodociągowa ø90 PCV, L = 610 m – przyłącza wodociągowe ø32 PE, L = 52 m 86 370,60
38 Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budową przyłącza do placu publicznego w m. Nowe Siołkowice, ul. Szkolna, gm. Popielów 27.07.2016 r. – 05.08.2016 r. Sieć wodociągowa ø90 PE, L = 109 m 29 151,00
39 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej – ul. Reymonta w m. Kępa, gm. Łubniany 29.07.2016 r. – 13.09.2016 r. – rurociąg tłoczny ø90 PE, L = 292 m – przyłącza ciśn. ø40 PE, L = 27,2 m – pompownie przydomowe ø800 PE – 3 szt. 63 007,98
40 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lubienia gm. Popielów 17.08.2017 r. -29.06.2018 r. – rurociąg tłoczny ø50-ø90 PE, L = 4698,35 m – przyłącza ciśn. ø40 PE, L = 3059,70 m – pompownie przydomowe ø800 PE – 112 szt. 1 359 663,34
41 Budowa kanalizacji sanitarnej wysokociśnieniowej na Osiedlu Kwiatów w m. Luboszyce gm. Łubniany 28.08.2017 r. – 30.05.2018 r. – rurociąg tłoczny ø50 – ø110 PE, L = 4328,96 m – przyłącza ciśn. ø40 PE, L = 1243,08 m – pompownie przydomowe ø800 PE – 116 szt. 1 599 436,65
42 Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kaniów, gm. Popielów 08.11.2017 r. – 01.12.2017 r – sieć wodociągowa ø90 PE – 117,10 m – przyłącz wodociągowy ø32 PE – 9,80 m 17 675,10
43 Budowa kanalizacji sanitarnej wysokociśnieniowej w m. Brynica etap II, gm. Łubniany 14.11.2017 r. – 20.11.2018 r. – rurociąg tłoczny ø50 – ø90 PE, L = 10 657,25 m – przyłącza ciśn. ø40 PE, L = 6232,15 m – pompownie przydomowe ø800 PE – 204 szt. – pompownie przydomowe ø1200 PE – 2 szt. 2 996 054,05
44 Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Nowe Siołkowice, gm. Popielów 16.05.2018 r. – 20.06.2018 r. – sieć wodociągowa ø90PE, L = 490 m – rurociąg tłoczny ø75PE, L = 415 m 114 789,75
45 Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Domaszowice. gm. Domaszowice 22.03.2018 r. – 05.06.2019 r. – rurociąg tłoczny ø40 – ø160 PE, L = 5985 m – przyłącza ciśn. ø40 – ø50 PE, L = 3687,60 m – przepięcia grawitacyjne ø160-200 PCV, L = 568,90 m – pompownie przydomowe ø800 PE – 146 szt. – pompownie przydomowe ø1200 PE – 1 szt. – pompownia osiedlowa ø1200 – 1 szt. – tłocznia ścieków ø2600 PEHD – 1 szt. 3 415 056,01
46 Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Lasowice Małe gm. Lasowice Wielkie 2019 – w trakcie realizacji – rurociąg tłoczny ø50 – ø125 PE, L = 8880 m – przyłącza ciśn. ø50 PE, L = 4499 m – pompownie przydomowe ø800 PE – 128 szt. – pompownia osiedlowa ø1200 – 1 szt. – przyłącz wodociągowy ø32 PE, L = 22 m 3 376 439,79